University Login

LOGIN

Track & Field events of SLUG 2013 commenced today (11.5.2013) at the Diyagama Mahinda Rajapaksa Stadium.

Men's 

400m Hurdles

1.G.A.D.Madushanka (USJP) - 57.1s
2.K.Iynagaran (JAF) - 58.7s
3.W.K.M.R. Aththanayaka (UOM) - 59.1s

Shot put

1.M.A.M. Perera (UOM) - 11.34m
2.A.C.A. Perera (UOK) - 11.22m
3.L.H.M.P. De Silva (SAB) - 11.22m

Pole Vault

1.N.K.H. Hansaka (WAY) - 3.30m
2.I.G.G.K. Gamage (WAY) - 3.30m
3.K.M.G. Sanjeewa (VPA) - 3.30m

5000m

1.P.W.G. Sanjeewa (USJP) - 15:46.4s
2.M.V.S.L. Priyankara (USJP) - 16:31.8s
3.K. Sogiusman (SAB) - 17:06.2s

Javelin Throw

1.L.H.M.P. De Silva (SAB) - 64.31m (New SLUG Record)
2.R.M.S.K. Rajapakshe (UOK) - 57.90m
3.W.W.P.W.M.R.R.B.B. Gopallawa (UOP) - 55.22m

3000m

1.S.T.D. Dayarathna (USJP) - 12:14.1s 
2.W.M.S. WIjesinghe (UOK) - 12:15.0s
3.G.V.R. Malkanthi (RUH) - 12:30.7s

Long Jump

1.H.L.L. Dilankara (USJP) - 7.16m (New SLUG Record)
2.G.R. Dilsahan (SAB) - 6.78m
3.H.J.G. Sanjaya (EUSL) - 6.68m

800m

1.P.W.G. Sanjeewa (USJP) - 1:55.7s (New SLUG Record)
2.J.A.N.M Jayakody (USJP) - 1:59.1s (Better Previous Record)
3.B.B.C. Jayasekara (SAB) - 2:05.3s

200m

1.A.D.M. De Silva (RUH) - 22.3s (New SLUG Record)
2.G.D.A. Dinusha (UOM) - 23.2s
3.T.P.U. Weerasinghe (UOC) - 23.5s

 

Women's 

Javelin Throw

1.J.M.G.D. Jayasundara (UOC) - 32.44m
2.Seevaratnam Tharani (JAF) - 32.41m
3.G.W.A.S. Wijesinghe (RUH) - 29.10m

400m Hurdles

1.G.A.I.S. Dayananda (USJP) - 1:08.3s
2.W.G.T.P. Bandara (UOC) - 1:13.1s
3.R.D.T. Madushani (EUSL) - 1:19.0s

Long Jump

1.D.D. Priyadarshani (SAB) - 5.37m
2.H.B.A. Nirmani (SAB) - 5.01m
3.R.D.T. Madushani (EUSL) - 4.92m

Discus Throw

1.D.K. Madurapperuma (USJP)- 36.27m
2.K.A.B.N. Kulasuriya (UOM) - 29.28m
3.T. Abiramy (JAF) - 25.79m

4x100m

1.Sabaragamuwa University of Sri Lanka - 52.3s
2.University of Colombo - 55.8s
3.Univeristy of Kelaniya - 56.0s

High Jump

1.P.S. Kaushalya (SAB) - 1.45m
2.K.A.N.R. Silva (UOM) - 1.40m
3.S.L.P. Senadeera (UOK) - 1.40m

800m

1.S.T.D. Dayarathna (USJP) - 2:31.7s
2.M.W. Lakna (UOP) - 2:37.4s
3.R.W.V.C. Priyadarshani (UOM) - 2:38.0s

200m

1.H. Piyadigama (UOP) - 26.1 (New SLUG Record)
2.D.D. Priyadarshani (SAB) - 26.7
3.I.S.P. Anandagoda (UOP) - 27.4